Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Månad Antal testar Påvist covid-19
Mars 149 1
April 127 1
Mai 44
Juni 32
Juli 146
August 423 1
September 467 2
Oktober 285 1
November 269
Desember 363 2
Januar 348 4
Februar 176
Mars 275 4
April 131
Totalt 3235 16

Denne veka og neste veke får vi større forsyningar med koronavaksiner frå BioNTech/Pfizer. Vi oppfordrar alle som får SMS-innkalling om å bruke den digitale bestillingsløysinga c19.no.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sett av midlar til kommunar for å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale  smitteverntiltak. 

Her kjem litt praktisk informasjon om 26. mars og prognosene for vidare koronavaksinering i april.

Kommuneleiinga har hatt møte i dag og kjem her med nokre viktige råd for påska i tråd med nye nasjonale tiltak.

 Dette er status frå smittesporinga etter hurtigtesting på måndag.

Gjestearbeidaren er registrert i Surnadal, men befinn seg i ein annan kommune på oppdrag og er isolert der.

Så langt i smittesporinga har vi ngen fleire positive prøveresultat.

Vi kallar inn fortløpande til vaksinering til første ledige vaksineringsdag,og det er viktig å gi rask tilbakemelding på innkalling, også om ein takkar nei. Vi vaksinerer framleis gruppe 3 (75 - 84 år) med vaksinetypen Comirnaty frå BioNTech/Pfizer