Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Månad Antal testar Påvist covid-19
Mars 149 1
April 127 1
Mai 44
Juni 32
Juli 146
August 423 1
September 467 2
Oktober 285 1
November 269
Desember 363 2
Januar 348 4
Februar 176
Mars 275 4
April 131
Totalt 3235 16

Det er per no heldigvis ikkje påvist fleire nye smittetilfelle i Surnadal kommune. 

Det er no påvist korona-smitte i Surnadal kommune. -Vi har fått påvist begrensa smittetilfelle i Surnadal, seier kommuneoverlege Bjørn Buan.

Kommuneoverlege Bjørn Buan har oppheva dei lokale karantenereglane som gjeld for Surnadal kommune med verknad frå og med 31. mars 2020. Frå no av er det kun dei nasjonale karantenereglane som gjeld. 

Den felles interkommunale legevakta for SIO-kommunene har flytta frå Orkdal sjukehus til nye lokale:

 Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.

Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. 

I lys av dei strenge nasjonale tiltaka og for å kunne ha betre lokal smittekontroll framover, har kommuneoverlege Bjørn Buan i dag utvida kriteria slik at fleire kan bli vurdert for testing for covid-19 i Surnadal kommune.

 Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. 

Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.

Gjennom vedtak i dag vidarefører kommuneoverlege Bjørn Buan i Surnadal kommune dei vedtaka som vart fatta l16. mars 2020, etter lov om smittevern.

Kommuneoverlegen i Surnadal kommune viderefører følgende vedtak i kommunen fattet 16. mars 2020, etter lov om smittevern:

Informasjon om koronavirus og hvordan du kan unngå å bli smittet kan du finne her på mange språk.