Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Samleside med nyheiter og aktuell informasjon.

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Månad Antal testar Påvist covid-19
Mars 149 1
April 127 1
Mai 44
Juni 32
Juli 146
August 423 1
September 467 2
Oktober 285 1
November 269
Desember 363 2
2021
Januar 348 4
Februar 176
Mars 275 4
April 255 1
Mai 163
Juni 139
Juli 166
August 121
September 290
Oktober 20 1
Totalt 20/21 4256 18

Mange brukar no sjølvtestar heime. Desse er ikkje inkludert i antal testar i statistikken.

Neste veke vil mange fleire bli vaksinerte med dose 2 enn tidlegare estimert. 200 kommunar får no to ulike mRNA-vaksiner til disposisjon for å fullvaksinere flest muleg raskast muleg.

 Det kjem fleire vaksinedosar i veke 32 og 33 som gjer at Surnadal kommune no startar med å tilby andre vaksinedose.

       Det kjem fleire vaksinedosar i veke 32 og 33 som gjer at Surnadal kommune no startar med å tilby andre vaksinedose.

 Viktig informasjon til føresette med barn. 

Her kjem siste nytt om sommarvaksineringa og kva du kan gjere dersom timen din ikkje passar.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggarane får tilgang til det på Helsenorge.no. For dei som ikkje kan bruke det digitale sertifikatet er det no utvikla ei eiga løysing.

Vi er no i gang med å kalle inn Gruppe 8 (55 - 64 år) med tilbod om koronavaksine. Studentar og tilflyttarar eller personar som jobbar her gjennom sommaren, finn viktig informasjon i denne artikkelen.

Det er mange som har spørsmål kring reising og karantenereglar. Dette endrar seg jamt, men her er ei oversikt over dei viktigaste reglane som gjeld pr i dag:

Surnadal kommune opprettheld eit doseintervall på 6 veker for alle vaksinasjonsgrupper. For vår kommune medfører dette ingen forsinkelsar i vaksineringa. 

Eit lokalt vaksineringsscenario legg til grunn dei leveransane og doseintervall som FHI til ei kvar tid førespeglar kommunen.