Moatunet omsorgsbustader

Moatunet omsorgsbustader består av 17 bustader, samt eit bufelleskap for fem.

Bygget stod ferdig i 2021, og er eit moderne bygg tilrettelagt for tilpassa eldre og folk med bevegelsesutfordringar.

Kontaktinformasjon

Heimetenesa
Mobil 90 20 63 98

Adresse

Moavegen 37
6650 SURNADAL