Moatunet omsorgsbustader

Moatunet omsorgsbustader består av 17 bustader, samt eit bufelleskap for fem.

Bygget stod ferdig i 2021, og er eit moderne bygg tilrettelagt for tilpassa eldre og folk med bevegelsesutfordringar.