Langtidsopphald

Sjukeheimen har ca. 60 langtidsplassar.

Langtidsopphald blir innvilga dersom fagteamet vurderer at behovet for langtidsplass er til stades. 

Det er langtidsplassar på alle avdelingane.

Det gjeld eigne reglar og satsar for betaling (link til betaling) av langtidsopphald.  

 

Link til forskrift om langtidsopphold.

Link til informasjonsbrosjyre.

Kontaktinformasjon

Sjukeheimen
Telefon 71 65 82 00

Adresse

Bårdshaugvegen 22
6650 SURNADAL