Rettingar og tillegg band 4; Pollen - Sogge

 

  • Nedanfor finn du rettingar og oppdateringar av opplysningar i band 4 av Bygdebok for Surnadal.
  • Gardane står i alfabetisk rekkjefølgje
  • Heimane under kvar gard er også alfabetisk ordna.

Ellevset

Side 200 (33.1-12): Anne Olsdotter f. kring 1774, d. 11.8.1854. Ho vart gift med enkjemann Peder Olsson frå Trøa, Glærem. For meir om han sjå Mausetvollen (plass).

Engjan

Ingen rettingar så langt.

Engslettet

Ingen rettingar så langt.

Faksneset

Ingen rettingar så langt.

Holten

Ingen rettingar så langt.

Karlhaugen

Ingen rettingar så langt.

Kvennbøen

Ingen rettingar så langt.

Kvenndalen

Ingen rettingar så langt.

Mellingan

Ingen rettingar så langt.

Pollen

Pollen I:

Side 23 (1-17b): Mali Gunnarsdotter døydde 13.1.2021.

Ranes

Låna:

Side 427 (4.1-1): Rett skrivemåte for namn skal vera: Ingebjørg Jonsdotter Øye.

Sogge

Side 537 (14-1): Marit Olsdotter frå Yttervollen, Mauset vart født i 1802. Det går fram  i skiftet etter faren Ole Arntson den 21.10 1842. I skiftet står det m.a: «Marit Olsd. Gift med Ole Anderssen Gulla, og Marit Olsd. den yngre gift med Gudmund Johnsen Sogge» .

Østbøen

Ingen rettingar så langt.

Øyan

Ingen rettingar så langt.

Åsen

Ingen rettingar så langt.