Hogst av tømmer

Hogst av tømmer skjer anten i eigen regi eller ved innleige av entreprenør.

Viss du ønskjer å leige inn entreprenør for å få utført tømmerhogst, tar du kontakt med eit firma som driv og kjøper tømmer. Det er for tida to firma som driv aktivt med tømmerkjøp her i kommunen. Det er:
 

Allskog SA:

Kontaktperson her i området er: Ola Bakken.
Tlf. 481 85 889.
Epost: ola.bakken@allskog.no  

 

Nortømmer AS:

Kontaktpersoner for Møre og Romsdal finn ein ved å klikke her.