Landbruket i Surnadal

Surnadal er ein av dei største jordbrukskommunane og den største skogbrukskommunen i Møre og Romsdal.

I 2022 var det 145 gardsbruk i drift i Surnadal kommune. Samla er husdyrhaldet i Surnadal ein stor buskap. Tala frå 2021: 1589 mjølkekyr, 356 ammekyr, 3009 vinterfôra sau, 4024 slaktegris, 15000 verpehøner og 99.000 slaktekyllingar.

Det dyrkast knapt 36.600 dekar jordbruksareal, mest gras til fôr og beite. Av dette 4.100 dekar korn. Kommunen har 41 prosent av kornarealet i fylket.

I Surnadal er det vel 276.500 dekar produktiv skogareal med furu, gran og lauvtre.

 

Vi i landbruksforvaltninga i Surnadal deler meir og mindre aktuelle saker for dei i landbruket på Facebooksida Landbrukskontoret i Surnadal Kommune.

 

Næringsplan 2021-2032 for Surnadal Kommune.