Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar)

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er er å fremje natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet samt redusere ureining frå jordbruket, utanom det ein kan vente gjennom vanleg landbruksdrift.

Korleis søke?

Søknadar skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. Du finn elektronisk søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Søknadsfrist

Søknadsfristen i Surndadal er 15. mars kvart år. 

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 916 76 017

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL