Fellingsavgift

Fellingsavgift skal betales av felte dyr, av hjort og elg. Viltnemnda fastsetter satsene hvert år.

Fellingsavgiftene for 2019 er slik:

Voksen hjort: 410 kr pr. felte dyr.    Hjort kalv: 240 kr pr. felte dyr.

Voksen elg: 540 kr pr. felte dyr.        Elg kalv: 310 kr pr. felte dyr.

 

For dei hjorteviltområda som har reglar om skrapdyr og nedklassifisering av dyr i sine bestandsplanar det innført slik ordning:

  • Kalv som blir klassifisert som skrapdyr er fritatt for fellingsavgift. Dette gjelder både skrapdyr av hjortekalv og elgkalv.
  • For ungdyr som blir nedklassifisert til kalv, skal det betalast fellingsavgift som for kalv. Dette gjelder ungdyr både av hjort og elg.