Bygge utan å søkje

Du kan gjennomføre ein del tiltak (byggjearbeid) utan å søkje om løyve. Den som skal bygge har sjølv ansvar for å sjekke at tiltaket ikkje er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldande planar eller anna regelverk.

For å finne ut kva for tiltak du kan gjennomføre utan å søkje, tilrår vi å sjekke ut heimesida til Direktoratet for Byggkvalitet.

Der ligg det også ein vegvisar slik at du enklare kan finne ut om du treng å søkje.

Dersom tiltaket ikkje er søknadspliktig, ønskjer kommunen at du sender inn ei ferdigmelding når tiltaket er ferdig, slik at kommunen får oppdatert kart og andre register.

Ferdigmeldingsskjema.

Kontaktinformasjon

Ragna Kvendset
Byggesaksbehandlar
E-post
Mobil 480 00 144
Berit Okstad
Byggesaksbehandlar
E-post
Mobil 936 21 962