Bygge utan å søkje

Du kan gjennomføre ein del tiltak (byggjearbeid) utan å søkje om løyve. Den som skal bygge har sjølv ansvar for å sjekke at tiltaket ikkje er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldande planar eller anna regelverk.

For å finne ut kva for tiltak du kan gjennomføre utan å søkje, tilrår vi å sjekke ut heimesida til Direktoratet for Byggkvalitet.

Der ligg det også ein vegvisar slik at du enklare kan finne ut om du treng å søkje.

Dersom tiltaket ikkje er søknadspliktig, ønskjer kommunen at du sender inn ei ferdigmelding når tiltaket er ferdig, slik at kommunen får oppdatert kart og andre register.

Ferdigmeldingsskjema.