Byggesaksgebyr

For behandling av byggesaker må du betale gebyr.

Gebyrsatsen blir regulert årleg. Gebyrsatsar for ulike kommunale tenester er lagt inn i budsjett og økonomiplan i Framsikt, kommunens digitale planverkty. Du veljer sjølv aktuell teneste frå menyen i gebyrlista.

Fullstendig gebyrliste