Todalen og Stangvik oppvekstsenter

Todalen og Stangvik oppvekstsenter (TOSTOP) består av ein skule med SFO og ein barnehage med felles einingsleiar.

 

Lokalisering

Skulen ligg i Melhus- krysset på Kvanne, i same bygg som barnehagen.

Organisering

Todalen og Stangvik skule er ein fådelt 1-7-skule. Antal ungar varierer litt år for år, men ligg på omkring 70 elevar.

Særpreg

Skulen ligg oppå ein liten bakketopp, med fint og variert skogsterreng omkring seg. Her har dei ein lavvo og ei grillhytte i skogen som dei nyttar innimellom.

Kontaktinformasjon

Laila Buskenes Aune
Rektor Todalen og Stangvik skule
E-post
Mobil 906 29 898
Gro Kvammen Sæter
Einingsleiar Todalen og Stangvik oppvekstsenter
E-post
Mobil 920 40 465
SFO Stangvik oppverkstsenter
Mobil 941 35 922