Skulefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning (SFO) før og etter skuletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilde behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunen si plikt til å ha skulefritidsordning er avgrensa til skuleåret. Det er inga plikt for kommunane til å ha ei slik ordning i feriane.