Kulturmidlar, halleige m.m.

Surnadal kommune, kultureininga har fire ordningar med søknadsfrist no sist i april.

Vil du bli meddommar?

Kunne du tenke deg å vere meddommar i rettssaker? Kvart fjerde år vel kommunar og fylkeskommunar nye meddommarar og skjønnsmedlemmar som skal gjere teneste i domstolane. Meddommarar frå vår kommune blir valde av kommunestyret i juni 2024. Fyll ut og send inn skjema under innan 22. april.

Folldalen - oppdatert informasjon frå Statkraft

Statkraft har sendt oss oppdatert informasjon om anleggsarbeida i Folldalen og muligheit for parkering i samband med årets påskeutfart.

Påska på kulturhuset

Surnadal kulturhus vil vere meir ope enn ved tidlegare påsker, og kinoen nyttar høvet til å vise mykje film.

Åpningstider i påskehelga

Kommunehuset er stengt frå onsdag 27. mars kl. 12.00 fram til tysdag 2.april kl. 09.00.   Surnadal legesenter er stengt frå onsdag 27. mars kl. 12.00 fram til tysdag 2. april.  Ved behov for legehjelp utanom åpningstidene, ring Legevakta i Orkdal på tlf. 116117.  Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.  Vi ønskjer alle ei riktig God påske !

Tilskottsordningar, stipend og kulturpris

Søknadsfrist er 15. mars for:

Første dag på jobb som kommunedirektør

Lars Inge Kvande er på plass som kommunedirektør i Surnadal kommune.

Informasjon om eigedomsskatt 2024 er sendt ut

I desse dagar sender vi ut skatteseddel til dei som skal betale eigedomsskatt i 2024.

Solemsvegen bru stengt frå 27. februar til 31. mai

Sjå informasjon om bruk av alternative bruer i perioden:

Rekrutterings-workshop med Kruse Larsen i Surnadal

Korleis samarbeide om å skaffe nok arbeidskraft og kritisk kompetanse til Surnadal og Nordmøre?