Ledige stillingar

Surnadal kommune er ein stor arbeidsplass med eit mangfald av oppgåver og tenester som blir utført av dyktige medarbeidarar.  Kommunen tilbyr varierte og spanande arbeidsoppgåver, vi har trivelege kollegaer. Pensjonsordningane våre er gode.

Søknad på stilling

Velkommen som søkar på ledige stillingar i Surnadal kommune.

Ledige stillingar

Dersom du ikkje finn informasjon ved å gå inn på sida, er det for tida ingen ledige stillingar.

Du må søkje elektronisk på ledige stillingar i Surnadal kommune.

Informasjon til søkar

Godkjende vitnemål og attestar kan/skal ikkje lastast opp i søknaden.  Slike dokument er først aktuelle å ta med dersom du blir kalla inn til intervju på ei stilling.

Innsendte vitnemål og attester vil ikkje bli returnert.

Dersom du vil at søknaden din skal unntakast offentlegheit må du grunngje dette. Grunngjevinga blir vurdert opp mot bestemmelsane i Offentleglova . Vi tek kontakt før eventuell offentleggjering om du ikkje skulle få unntak. Du vil då få høve til å trekkje søknaden din.

Personvernerklæring (PDF, 224 kB) ved søknad på stilling i Surnadal kommune

 

BRUKARRETTLEIING

Førstegongssøkar?

Søker du stilling for første gong i Surnadal kommune gjer du følgjande:

 • Trykk knappen: Søk på stilling
 • Velg: Registrer søker
 • Fyll ut dei obligatoriske felta
 • Følg instruksjonane som kjem fram
 • Etter pålogging med brukarnamn og passord (øvst til høgre på skjermen), vel du den stillinga du vil søke på
 • Trykk: Søk på stilling og følg instruksjonane som kjem fram

Neste gong du søker stilling i Surnadal kommune brukar du same brukarnamn og passord, og systemet vil kjenne deg att og hente fram personalia og kompetanse du registrerte første gongen du søkte.

Tilsett eller tidlegare tilsett i Surnadal kommune ?

Dersom du er/har vore lønnsmottakar i Surnadal kommune, er du allereie oppretta som brukar i lønns- og personalsystemet vårt og gjer da følgjande :

 • Trykk på knappen: Søk på stilling
 • Logg deg på med brukarnamn og passord (øvst til høgre på skjermen)
 • Har du ikkje gyldig brukarnamn og passord, vel du "glemt brukernavn/passord" og følg da instruksjonane som kjem fram.  Du skal IKKJE velge "registrer bruker"
 • Etter pålogging med brukarnamn og passord, vel du "Meg selv"
 • Legg inn oppdatert CV
 • Gå deretter til "Ledige stillingar"
 • Velg stilling som du ønsker å søke på
 • Trykk "Søk på stilling" og følg instruksjonane som da kjem fram

Rekrutteringssystemet kjenner att tilsette/tidlegere tilsette på e-postadressa (NB! kommunal epostadresse).

Er du usikker på kva e-postadresse du er registrert med i lønns- og personalsystemet, tek du kontakt med Personal og kompetanse på personal@surnadal.kommune.no eller på telefon 71 65 58 10.

Interne utlysingar

For å kunne søke på stillingar som er merka intern, må du vere fast tilsett i Surnadal kommune.

Tilsette som ønskjer å sjå kva for interne stillingar som til ei kvar tid er lyst ledig i Surnadal kommune, må logge seg på med eige brukarnamn og passord.

Tilsetting og krav om politiattest

Ein politiattest blir utstedt av politiet på bakgrunn av opplysningar om personen i dei ulike politiregistera. Kva typar oppføringar som evt. blir ført, kjem an på kva formålet med attesten er. Attesten kan berre utstedast til visse formål, ikkje på generelt grunnlag.

I dei tilfella Surnadal kommune krev tilfredsstillande politiattest, m.a. i alle typar arbeid i helse- og omsorgstenesteyting, barnevern og i skule/SFO og barnehage, stadfestar arbeidsgjevar kva for oppgåver arbeidstakaren skal ha, på eit skjema som arbeidstakaren legg ved søknaden.

Ein søkjer elektronisk på: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Det er arbeidstakaren sjølv som har ansvar for å søke om politiattest og å legge fram denne for arbeidsgjevar før tiltreding. Attesten skal ved tiltreding ikkje vere eldre enn 3 månader.

Når arbeidstakaren legg fram tilfredsstillande politiattest, blir det lagt ein merknad om dette i tilsettingsmappa til vedkomande og attesten blir makulert.

Ved utsending av tilbod om stilling, vil det stå i brevet at det er ein føresetnad for tilsetting at tilfredsstillande politiattest blir lagt fram.

Har du spørsmål?

For spørsmål som gjeld utlyst stilling, ta kontakt med kontaktperson oppgjeve i utlysingsteksten.

Treng du meir informasjon om søknadsprosessen kan du kontakte  Personal og kompetanse på personal@surnadal.kommune.no eller på telefon 71 65 58 10.

Publisert av Pål Ranes. Sist endret 07.07.2017 12:52
Fant du det du leita etter?