Folldalen - oppdatert informasjon frå Statkraft

Statkraft har sendt oss oppdatert informasjon om anleggsarbeida i Folldalen og muligheit for parkering i samband med årets påskeutfart.

Parkering Follsjø:

I påska vil det bli parkering på østsiden av Follsjø dammen (Rindalsida). Det vil være mulig å parkere på alle plasser, både på mellomlager- området og ved teltene.

Follsjødammen:

Uke 14-15 / 02.04-13.04: forberedende arbeider på damtoppen. Mulig å kjøre over damtoppen.

Uke 16-20 / 15.04-16.05 (avhengig av været, eventuell lengre): seksjonsvis avgraving damtoppen og oppbygging damkjerne. Mulighet å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.

Uke 21-39 / 20.05-28.09 (avhengig av været, eventuell lengre): seksjonsvis plastring av kronevern. Mulighet å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.

Det vil bli en bil parkert på vest siden av Follsjø dammen som kan benyttes til transport fra dammen og inn i Soliråa etter at det blir bar vei.                

Parkering Gråsjø:

Parkering ved kraftstasjonen i påska, det anbefales ikke å kjøre opp til fjellstua fordi at veien opp i fra kraftstasjonen vil ikke bli strødd og brøytet i påska og det er ikke plass til mange biler der oppe.

Når påska er ferdig vil det bli brøytet opp ved fjellstua, det vil være mulig å parkere oppe ved båtutsettet.

Folldalsvegen:

Det vil etter påske bli en del transport i fra fylkesvegen og opp til Follsjø og Gråsjø.

Uke 16-20 / 15.04-16.05 (avhengig av været eventuell lengere): Lastebiltransport med morene fra morenetaket til Follsjø og Gråsjø dam.

Informasjonsmøte om arbeidene i 2024 med fokus på Follsjø -dammen vil bli avholdt oppe på østsiden av Follsjø dam den 4. april kl. 1800, alle som er interesserte er velkomne.

Med hilsen

Jostein Bruset
Statkraft