Pinsehelga i Folldalen- oppdatering frå Statkraft

Det vil ikkje foregå anleggsarbeid den 17.mai i Folldalen. 

Bilde av demning i Folldalen. - Klikk for stort bilde

 

Laurdag 18. mai (pinseaften) og måndag 20, mai (andre pinsedag) vil det pågå anleggsarbeid som normalt. 

Det vil bli regulering av trafikken fra Kvammen og inn til Gråsjø tysdag og onsdag. Her vil det vil vere skilta medan transporten pågår.

Dei som kjem  fra fylkesveien kjører nesten opp til grustaket og ventar til det kjem lastebil, for så å følgje etter lastebilen til ein kjem dit ein skal.

Det er fire lastebilar som køyrer kontinuerleg, men ein må rekne med noko venting.

Det vil bli skraping av vegen torsdag eller rett etter pinsehelga.