Mona Rosvold

Ta kontakt med meg om du har spørsmål om:

  • SMIL-midlar
  • Tilskot til drenering/grøfting
  • Bygdeutviklingsmidlar
  • Landbruksfond
  • Eigarskifte
  • Kvoteordningar
  • Dyrevelferd
  • Plantevern (autorisasjonsbevis)
  • andre landbrukssaker

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål