Få digital eller fysisk post?

Offentlege myndigheiter er pålagde å sende digitale brev til innbyggarar som har vald digital postkasse og ikkje reservert seg. 

Dersom du ikkje er trygg som digital brukar bør du ikkje opprette digital postkasse og du bør reservere deg mot digital post. Det har du din fulle rett til. Da vil du få brev sendt heim til deg.

Under finn du viktig informasjon om korleis du kan få det som du vil.