Tilgjengelighetserklæring - meld feil med universell utforming

Nettsida si tilgjengelighetserklæring finn du her,  den ligg og nederst av sida. 

Kommunen har krav om å ha digitale løysingar som er universelt utforma.
UUtilsynet har laget en oversikt over krav som vi må følge.
Ved feil kan du som innbyggjar melde inn desse.

Dersom du ønskjer å melde inn feil velg ein av følgjande:

1. Ring oss

Telefon: 71 65 58 00

 

2. Send oss ein epost

Epost: post@surnadal.kommune.no

 

3. Send inn skjema