På Facebook

Retningsliner for bruk av Facebook på Surnadal kommune sine sider

  • Vi ønskjer innlegg med grunngjeving, argument eller spørsmål.
  • Vi debatterer ikkje personar eller grupper av personar på denne sida, og alle innlegg som kan bli oppfatta som mobbing, være støtande, diskriminerande eller rasistiske blir sletta raskt og utan grunngjeving.
  • Uenighet og kritikk er ønskt, men vær sakleg og begrunn gjerne.
  • Vi foretek ingen saksbehandling på Facebook. Spørsmål som nærmar seg saksbehandling, blir vist vidare til riktig eining og/eller kontaktperson.

Send gjerne spørsmål og klager til post@surnadal.kommune.no

Ved brudd på retningslinene kan innlegg bli sletta umiddelbart og utan forvarsel.