Administrativ leiing

Kommunen er organisert med flat struktur med ei leiing som inneheld kommunedirektør, 4 kommunalsjefar, tre støtteeiningar og 17 resultateiningar.

Fagansvaret ligg i einingane og einingsleiarane har fått eit meir sjølvstendig og heilhetleg ansvar enn tidlegare.

Einingsleiarar

Administrativ leiing
Eining Namn Telefon E-post
Interkommunalt barnevern Marianne Romfo 46829498 E-post
Sjukeheimen Jenny Nordheim 48209641 E-post
Teknisk drift Johan Mogstad Åsenklint 90362612 E-post
Heimetenesta Annett Ranes 92338986 E-post
Helse og familie Ann Elin Stenberg 95751762 E-post
Bu- og aktivitetstenesta Rakel Polden 48054672 E-post
Areal og naturforvaltning Håvard Stensønes 97978216 E-post
Kultur Lilli Husby 91112416 E-post
Mo oppvekstsenter Beret Sande 90785673 E-post
Todalen og Stangvik oppvekstsenter Gro Kvammen Sæter 92040465 E-post
Surnadal barne- og ungdomskule Kåre Herrem 95825248 E-post
Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter Arne Henning Johnsen 90564727 E-post
Øye og Skei barnehagar avd. Øye Kristin Bæverfjord 91543777 E-post
Øye og Skei barnehagar avd. Skei Mona Hyldbakk 40296661 E-post
Midtigrenda barnehage Signe Lill Aasland 91685076 E-post
NAV Surnadal Anne Kari Grimstad 55553333 E-post
Vaksenopplæring og integrering Olav Bergheim 48296315 E-post
Surnadal og Rindal kulturskole Torbjørn Larsen 415 42 117 E-post
Surnadal og Rindal PPT Turid Sæther Todalshaug 915 73 737 E-post