Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga har ansvar for overordna planlegging og styring av desse områda

 • budsjett og økonomiplan
 • budsjettoppfølging/kvartalsrapportering rekneskap til SSB
 • intern tertialrapportering rekneskap og finans
 • økonomistyring
 • rekneskap og rekneskapsanalyser
 • årsrapportar
 • legat / fond
 • innkjøp
 • fakturering
 • innfordring
 • eigedomsskattekontor
 • generell planlegging og utgreiing innanfor økonomiområdet
 • retningsliner/reglement innanfor økonomiområdet
 • finansforvaltning (m.a. lån og pengeplasseringar)
 • støtte til einingane innanfor økonomiområdet
 • informasjon og opplæring innanfor økonomiområdet.
Økonomiavdelinga
Namn Stilling/Rolle Telefon E-post
Vibeke Langli Økonomisjef 95231338 E-post
Jenny Stensby Eigedomsskatt 41624991 E-post
Tove Drøpping Fakturering kommunale avgifter og brukarbetaling 48173643 E-post
Tove Elin Strand Rekneskapsførar 95249271 E-post
Ingrunn Torvik Lønn og refusjonar 47026715 E-post
Anne Sæther Gravvold Fakturahandtering og ehandel 48009957 E-post
Kristin Jenssen Ranes Lønn og faktura 95750046 E-post