17.mai i Surnadal kommune

Det er stor aktivitet over heile kommunen på nasjonaldagen, og vi har prøvd å samle saman det vi kjenner til på facebooksida "17. mai i Surnadal

 

Den sida er i vigør fram mot nasjonaldagen, så gjerne meld inn om du ser det manglar noko (vi har i opplistinga under tatt atterhald der vi ikkje har registrert oppslag frå i år). Vi har prøvd å merke alle innlegg med emneknaggen #17maisurnadal .

Dette er det vi veit om så langt.

Todalen

Kl. 10.00  Biltog, start frå butikken
Kl. 11.00  Frukost på Bordholmen. Vaksne kr 100, barn 6-16 år kr 50, barn u.
                 6 år gratis,.
Kl. 14.30  Gudsteneste i Todalen kyrkje.
Kl. 15.15  Kransenedlegging ved bautaen.
Kl. 15.30  Folketog frå Kyrkja og til Ungdomshuset.  Hornmusikk i toget.
Kl. 16.15  Program i Ungdomshuset.
                Servering av suppe med tilbehør.  Allsang.  Leikar. Tale ved
                Bergsvein Brøske. Billett for vaksne: kr 200.


Nordvik

Kl. 14.30  Tog frå Oppistua til Forsamlinghuset.
                 Der er det servering av Innherredssodd og alternativ med pølse og
                 brød for barna.  Etterpå er det kaffe og kaker.
                 Leikar for store og små på Øygarden stadion. 
                 Loddsal og sal av is og brus
                 Prisen for deltaking er kr 125 for vaksne og kr 50 for barn (frå
                 skulepliktig alder og fram til konfirmasjon).


Stangvik (med atterhald om endringar for i år)

Kl. 10.00  Gudsteneste i Stangvik kyrkje
Kl .13.00  Tog Evenshaugen.  Arrangement på skulen. Tale for dagen.


Kvanne

Kl. 09.00  Skrommeltog frå kaia til leikeplassen i Nystubakken.  Sosialt 
                samvær og mat, ta gjerne med matfat (grendalaget ordnar
                drikke).  Ta med flagg og noko å skromle med! 


Hovudarrangement Nedre Surnadal

Kl. 12.00  Gudsteneste i Øye kyrkje
Kl. 13.15  Tog frå Øye skule via sjukeheimen og til kulturhuset.
                Toget vert avslutta ved Surnadal kulturhus.

Oppstilling i toget:

1.    Flaggborg
2.    Surnadal skulekorps
3.    Øye skule (med foreldre og søsken bak 7. klasse)
4.    Surnadal hornmusikk
5.    Barnehagane 
6.    Surnadal ungdomsskule
7.    Surnadal vidaregåande skule

Lag, organisasjonar og andre.
 

Ved Surnadal kulturhus:

Vi syng "Fagert er landet".  Deretter blir det tale for dagen ved fungerande ordførar Helge Røv og helsing frå russen ved russepresident Åslaug Sørvik Grimsmo.

Arrangementet blir avslutta med at vi syng "Ja, vi elsker".

Leiar i 17. maikomiteen 2017 er nestleiar i ungdomsrådet Elise Stensønes, arrangementet er eit samarbeid mellom ungdomsrådet, skulane og foreldre og kulturhuset.

 

Fagert er landet


Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader

Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader,

Signar vårt land i nord og sud, såleis di åsyn lyser, Gud.

Over vårt Noreg i nåde.

 

Signa då, Gud, vårt folk og land, signa vårt strev og vår møda,

signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøda!

Gud, utan deg den vesle urt veiknar og visnar, bleiknar burt,

Ver du oss ljoset og livet.

 

Ja vi elsker

 

Ja, vi elsker dette lander som det stiger frem,

furet værbitt over vannet med de tusen hjem,

 elsker, elsker det, og tenke på vår far og mor

/og den saganatt som /senker/ drømmen på vår jord/


Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!

Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet, møndrene har grett,

/har den Herre stille /lempet, Så vi vant /vår rett/


Begge songane ved sjukeheimen og kulturhuset.
 


Tidlegarrangement Surnadalsøra

Kl. 07.30  Tog frå "Billaget" til Sætergardskrysset og tilbake ti Surnadal
                 Billag.  Surnadal Hornmusikk deltar.
Kl. 08.30  Tale for dagen ved Else Brandvoll Andresen
Kl. 08.45   Leikar for barna
Fra kl. 09.00  Frokostbuffet på Hammerstuene
                      Rabatterte prisar for medlemmar i Surnadalsøra Velforening.

Vel møtt.
Surndadalsøra Velforening

 

Tidlegarrangement folkehøgskulen

Kl. 09.00  17.maitog frå Grimsmokrysset.  Toget går om sjukeheimen,
                 der vi stoppar og syng første og siste verset av "Fagert er landet"
                 (sjå tekst over).  Deretter går vi vidare til NOFO, der alle kan nyte
                 medbrakt mat og drikke.
                 
                Alle barn får gratis brus, og det er leikar i gymsalen.
                Vi har loddsal med mange fine premiar. 10 kr pr. lodd, ta med
                småpengar! Overskotet går til Surnadal skulekorps.


Lokale arrangement etter hovudarrangementet Nedre Surnadal
 

Kl. 14.30  Korsen Grendahus
                Servering, sosialt samvær og leikar for barna
Kl. 15.00  Angråmyra (med atterhald om endringar for i år)
Kl. 15.00  Årnes grendehus (med atterhald om endringar for i år)


Mo (med atterhald om endringar for i år)

Kl. 10.00  Gudsteneste i Mo kyrkje.
                Tog frå kyrkja til skulen
                Arrangement på skulen
                Tale for dagen


Bæverfjord

Kl. 11.00  Tog frå Korsvika til Åsskard kyrkje.  Surnadal Hornmusikk spelar.
Kl. 11.30  Gudsteneste i Åsskard Kyrkje.  Surnadal Hornmusikk deltek.
                 Etter gudstenesta blir det kranspålegging bauta Gunnar P. Bøe.
Kl. 12.30   Skulen opnar.  Sal av is, mat og drikke.  Uteleikar for barn og
                 vaksne.  Loddsal.
Kl. 15.00   Underhaldning.  Tale for dagen ved Emilie Brøske Rønning.


Bøfjorden

Kl. 09.30  Tog frå skulen til Nordstranda.  Frukost å få kjøpt på skulen
                 (Bygdekvinnene)
Kl. 11.30  Gudsteneste i Åsskard Kyrkje.  Surnadal Hornmusikk deltek.
                 Etter gudstenesta blir det kranspålegging bauta Gunnar P. Bøe.
Kl. 13.00  Leikar og ope hus (Bøfjorden grendehus).  Sal av pølse med stappe,
                pølse og brød, kaffe og kaker, is og brus m.m.
Kl. 15.00  Program i grendehuset.
                Tale for dagen.Utdeling av Trollbakkprisen.  Barnehagen og 
                skulebarn underheld.  Utlodning.  Allsong m.m

           


                        

                


  

 


                

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.