Anleggsarbeid i Øyatrøvegen med oppstart veke 26

Anleggsarbeidet startar som tidlegare annonsert på måndag veke 26. Dette vil medføre endringar i kjøremønsteret i anleggstida:

Klikk for stort bildeØyatrøvegen vil bli helt stengt ved krysset inn til Øye kirke og opp til krysset ved videregående (rosa merking). Gang og sykkelveg legges inn mot ungdomsskolen (blå merking) For barnehagen og Øyatrøvegen 27 blir det skiltet omkjøring via gang- og sykkelveg fra Buhagen (grønn merking). Til idrettshallen, ungdomsskolen og videregående, blir omkjøring via bussholdeplassen og opp til barneskolen (grønn merking). Oppfordrer alle til å bruke parkeringsplassen nede ved fylkesveien så langt råd er.