Bilder frå utdeling 08.05.18.

Tysdag 8.mai 2018 var det utdeling av klokker til arbeidstakarar som i løpet av 2017 har arbeidd 25 år i Surnadal kommune, og kunstverk til dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2017.

Utdelinga vart gjennomført på Thon Hotell Surnadal, med underhaldning, talar og middag.

Alle jubilantane saman med rådmann og personalsjef:

Foran frå venstre:

Wenche Sæthervik Brouwer, Åse Moen, Irene Rodal, Marit Wærdahl, Ragna Vold Gjeldnes, Else Marie Nyheim, Arna Fiske, Jorunn Greta Betten, Gunnhild Skjerdal, Astrid Aune.

Bak frå venstre:

rådmann Knut Haugen, Annlaug Rønning, Solveig Glærum, Elsa Vaseng, Tor Asle Ranes, Jon Arne Nordvik, Alf Magne Sande, Arnfinn Nessæther, Arne Landsem, Sigrid Janne Moen, Bodil Nes, Kari Storløkken, Eva Øye Sande,  Anne-Sissel Ulven Mogstad, Helga Nordvik, personalsjef Inger Nordby.

 

 

Dei som fekk klokker:

Frå venstre:

rådmann Knut Haugen, Gunnhild Skjerdal, Wenche Sæthervik Brouwer, Irene Rodal, Åse Moen, Ragna Vold Gjeldnes, Alf Magne Sande, Arne Landsem, Sigrid Janne Moen, Bodil Nes, personalsjef Inger Nordby.(Titti Holten var ikkje til stades)

 

 

Dei som fekk kunstverk:

Foran frå venstre:

Astrid Aune, Solveig Glærum, Annlaug Rønning, Arna Fiske, Eva Øye Sande, Jorunn Greta Betten.

Bak frå venstre:

rådmann Knut Haugen, Elsa Vaseng, Jon Arne Nordvik, Arnfinn Nessæther, Tor Asle Ranes, Marit Wærdahl, Else Marie Nyheim, Anne-Sissel Ulven Mogstad, Helga Nordvik, Kari Storløkken, personalsjef Inger Nordby.

(Birger Hallvor Settem, Wenche Eide, Mette, Sigrid Heggset Moe, Åse Aune, Kjell Øyen og
Gerd Hjelle Bondhus var ikkje til stades)