Bruk av SvarUt i Helse- og omsorgstenesta

Surnadal kommune er no i gang med å sende ut digitale enkeltvedtak på tenester innafor Helse- og omsorg på fagsystemet SvarUt. 

Det betyr at du som innbyggjar får ei melding om at du kan gå inn og lese vedtaket/brevet digitalt på Altinn.

SvarUt -systemet registrerer automatisk kven som ikkje åpnar det elektroniske brevet innan ein gitt frist og sørgjer da for at det blir sendt som vanlig post.

Dette systemet frigjer tid for saksbehandler og som innbyggjar vil du få raskare tilgang til vedtaket/brevet ditt frå oss.

_____________________________________________________________________________________

*Har du bestilt Digital postkasse fra e-Boks eller Digipost vil du motta vedtaka/breva der.

https://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse