Busetting av den første gruppa med flyktningar frå Ukraina

Flyktningar frå Ukraina - Klikk for stort bilde ill: Surnadal kommune   

Surnadal kommune har vorte spurt om å ta i mot vår første gruppe av flyktningar frå Ukraina. Dei det gjeld er ei familiegruppe på seks personar, som for tida sit i eit flyktningmottak i Målselv. To av desse er barn.

Eininga vaksenopplæring og integrering er no i dialog med det aktuelle mottaket og våre interne tenester for å førebu busetting.