Bytter ut Garte bru

Klikk for stort bildeDette melder Statens Vegvesen i ei pressemelding i dag: Brua over Gartelva på fv. 6156 mellom Glærem og Hamnes i Surnadal skal byttes ut. Anleggsarbeidet er i gang.

Garte bru har landkar i betong som igjen står på en mur av naturstein. Statens vegvesen gjennomfører regelmessige inspeksjoner av alle bruer på riks- og fylkesvegene. Disse inspeksjonene har avdekt undergraving av natursteinsfundamentene. Det vil si at elva har gravd ut under landkarene dagens bru ligger på. Det er også skader på betongen. I sum var skadene så store at det ble besluttet av brua måtte rives.

Godt sikret mot 200-årsflom

I stedet for bru blir det nå lagt et betongrør som er 2,4 meter i diameter samtidig som det skal erosjonssikres oppstrøms og nedstrøms. Nye bruer skal dimensjoneres for 200-årsflom. Konsulentselskapet Skred AS har gjort flomberegninger for Gartelva og anbefalt dimensjon på 2,2 meter på røret for å takle en slik flom. Røret som legges har dermed større kapasitet enn beregningen for 200-årsflom skulle tilsi.

Sikrere for trafikantene

Dagens bru ligger i en uoversiktlig kurve med fall. Røret som legges ned blir tilpasset slik at vegen blir noe rettere. Der det i dag er innsnevring vil vegen bli bredere. For å gjennomføre arbeidet må det ryddes skog, som igjen vil gi bedre sikt.

Arbeidet er i gang

Skogryddingen ved Gartelva har allerede startet. Inntakskonstrusjonen til betongrøret er prefabrikkert og klar. Arbeidene vil pågå i om lag en måned. Konstruksjonene har store dimensjoner og det må derfor brukes kran. Da vil det bli noe hindring for trafikken.