Følg dagens møte "Rovdyr og tap av sau" på KommuneTV

2.11.2020. kl.10.30  MØTE OM ROVDYR OG TAP AV SAU 

Møtet skal bidra til gjensidig informasjonsutveksling og kunnskapsdeling mellom relevante aktørar frå myndigheitene og representantar for beitenæringa, med Surnadal kommune som vertskap og med deltakarar frå både Rindal og Sunndal kommune. 

Reportasje Trollheimsporten