Gratis lågterskeltilbud for deg som slit med rusmiddelavhengighet

Elvebredden møteplass er eit lågterskeltilbod for deg over 18 år som slit med rusmiddelavhengighet (legal og/eller illegal rusmiddel).

Aktivitet kan bidra med til at du kjem ut i frå isolasjon og einsamhet, føle tilhøyring og mestring, og bli kjend med nye menneske i same situasjon.

Lokalisering 

Elvebredden møteplass held til

Sommerrotunet aktivitetshus

Røssmovegen  26,

6650 Surnadal

Klikk for stort bilde

Opningstider

Tysdagar og torsdagar: Kl. 12.00-14.30

Tilbodet er uforpliktande, og det er opp til kvar enkelt å vere med på det som passer, alt etter behov og dagsform.

Målgruppe

Menneske som slit rusmiddelproblematikk, samt pårørande.

Aktivitetar

Formålet med aktivitetar er å bidra til økt livskvalitet og bistand til å endre negativ livsmønster, samt bidra og motivere til å bli rusfri.

Det tilbyr sosiale aktivitetar, fysiske og kreative aktivitetar, turar, og andre arrangement.

Aktivitetshuset har eiget kjøkken, stue med Tv, tilgang til datamaskin og Wi-Fi.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Teieplikt

Tilsette har teieplikt                                                                                

Kontaktinformasjon:

Aktivitetskontakt Rus, Linda M.Øye 47683407

Surnadal Kommune, Servicekontoret: 71655800

Nav Surnadal, Ruskontakt: 41406399