Haustferieaktivitetar

 Surnadal kommune tilbyr ulike aktivitetar for elevar på mellom- og ungdomsskuletrinnet i haustferien.

Gå inn på heimesidene til  Surnadal frivilligsentral for å melde deg på dei ulike aktivitetane.