Hjerneveka 2019 Uke 47 18.-24.november

LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet er eit nettverk for unge slagramma og derira pårørande.

Klikk for stort bilde  Viktig informasjon frå Hjerneslag Ung Nordvestlandet:

Nettverket skal være et samlingspunkt der tips og erfaringer på veien mot en bedre hverdag deles. Samlingene vil være preget av uformell prat og hyggelig samvær med spesielt fokus på de utfordringene som unge mennesker står oppi.

Norsk Nevrologisk forening har i flere år markert Hjerneuken der målsettingen har vært å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer – vi i LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet henger oss på! 

Hjerneslag er en av våre mest alvorlige folkesykdommer, og er en av de hyppigste årsakene til død og funksjonshemming.  Tidlig behandling vil bidra til at sjansene for et heldig utfall er til stede, men mange vil likevel måtte leve med følgetilstander.

Gjennomsnittsalderen blant de som får hjerneslag er over 70 år, men det er flere unge i skole- og yrkesaktiv alder som får hjerneslag.

Vet vi hva vi skal se etter vil mulighetene for behandling i tide øke betraktelig!