Høyring: Forskrift for vass- og avløpsavgifter og spesielle gebyr gjeldande frå 1. januar 2021

Høyringsfrist 29.06.20.

Forskrift for vass- og avløpsavgifter og spesielle gebyr gjeldande frå 1. januar 2021 er lagt ut på høyring med høyringsfrist 29. juni. 

Forslag og innspel til høyringsdokumentet skal sendast til:

E-post: post@surnadal.kommune.no eller per brev til

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal