Ikkje lokal legevakt påskelaurdag

Det vil ikkje vere lokal legevakt ved Surnadal legesenter laurdag 03.04.

Ved behov for legevakt ring 116117.

I nødsituasjonar, ring 113.