IMDi: Tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - Klikk for stort bildeVi minner om ekstraordinær utlysing med søknadsfrist 20. mai

Vi minner om ekstraordinær tilleggsutlysing frå IMDi med søknadsfrist 20. mai: 

Kort om tilskotet

  • Frivillige organisasjonar kan få støtte frå IMDi til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar. Sjå full utlysing på IMDi sine nettsider.
  • Målgruppen for den ekstraordinære utlysninga av tilleggsmidlar er fordrivne frå Ukraina med midlertidig kollektivt vern, både bebuarar i statlege asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning
  • Ramme : 45 mill kroner.
  • Søknadsfristen er 20.05.2022
  • Spørsmål og svar om ordninga
  • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Logg inn i Søknadsportalen