Informasjon om anleggsarbeidet i Folldalen -oppdatering

Bommen ved Follsjø vil bli stående åpen i fra 22/12 og utover nyåret, det vil ikke foregå steintransport i fra Gråsjø og til Follsjø.

I rundt Follsjø området vil det være transport med dumper, så kjør forsiktig og tenk på at det er vanskeligere for en dumpersjåfør å se dere enn det er for dere å se dumperen.

Det er også åpent for kjøring over Follsjø dammen, sjekk at det ikke er dumper ute på dammen før dere kjører inn på dammen.

Veien i fra Follsjø til Gråsjø vil bli brøytet på samme måte som en vanlig vinter. Det betyr at det er ikke sikkert veien er ferdig brøytet kl. 0600 og veien blir smalere enn sist vinter, parkeringsplasser blir brøytet på vanlig måte.

Oppdatering 5.januar.

Det vil bli startet opp igjen med steinkjøring i fra mandag 9/2 og i den forbindelse vil det bli regulering av kjøring i fra bommen igjen.

Det vil bli med ledebil og samme avganger som før, en slipper igjennom bommen ved Follsjø på hele partallstimer(0800, 1000, 1200 osv.) og i fra Gråsjø på hele oddetalstimer(0700, 0900, 1100 osv.)

Dette vil pågå en periode nå og så når vi har en høvelig mengde stein på Follsjø vil trafikk reguleringen stoppe og det blir fri kjøring igjen.

 

Med hilsen

Jostein Bruset
Spesialarbeider/byggeleder
Kraftverksgruppe Aura
_ _ MOBIL        +47  41 62 11 77
_ _ SENTRALBORD  +47 24 06 70 00   
Statkraft Energi AS

Surnadalsvegen 1533
6653 Øvre Surnadal
www.statkraft.no