Krisesenteret for Orkdal og omegn søker miljøarbeider i 100% stilling.

Klikk for stort bildeSurnadal kommune er samarbeidskommune i Krisesenteret for Orkdal og omegn og vidareformidlar difor stillingsannonsen under:

 

Krisesenteret for Orkdal og omegn søker miljøarbeider i 100% stilling.

Om virksomheten: Krisesenteret for Orkdal og omegn har tilhold på Fannrem. Krisesenteret for Orkdal og omegn er en privat ideell organisasjon uten profittmål, som dekker alle lovpålagte oppgaver jf. Krisesenterloven.

Krisesenterets formål er å hjelpe og beskytte kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er politisk nøytralt og er ikke tilknyttet noe trossamfunn. Krisesenteret arbeider etter prinsippet «Hjelp til selvhjelp».

Krisesenteret driftes økonomisk av samarbeidskommuner. Siden 01.01.2010 har alle kommuner plikt til å tilby sine innbyggere et krisesentertilbud. Dette finansieres gjennom et rammetilskudd til kommunene.

Om stillingen:

Da vi har døgnbemanning, så vil stillingen bestå av dagvakter, ettermiddagsvakter, nattevakter, samt arbeidshelg hver 3. helg.

Mye av jobben på krisesenteret består i rådgiving og veiledning. Være til støtte og vise medfølelse til våre brukere. Vi jobber etter primærkontaktsystem.

Ønskede kvalifikasjoner: 

Fullført videregående skole, fortrinnsvis innen helsefag.

Personer med erfaring i jobb med mennesker i sårbare livsfaser kan bli foretrukket.

Må kunne jobbe selvstendig, da vi oftest er bare en ansatt på jobb.

Interesse og engasjement for målgruppen.

Vi tilbyr:

En spennende og ansvarsfull jobb, der ingen dag er lik.

Lønn og pensjon etter avtale.

Øvrige vilkår:

Ved tilsetting må politiattest foreligge.

Søknadsfrist:

01.08.20. Sendes elektronisk til: krisesenteretorkdal@outlook.com. Pr post: Krisesenteret for Orkdal og omegn, postboks 116, 7321 Fannrem.