Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Foto med vinterutsikt frå Skeisnebba - Klikk for stort bilde

Status for tenesteområde, økonomi og rekneskap så langt i år:

Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

-Vi har lagt bak oss det første kvartalet i 2023, og rekneskapen gir ein viss peikepinn på korleis vi ligg an i forhold til budsjett. Vi kan legge fram eit kvartalsrekneskap med eit positivt netto driftsresultat, men der både inntekter og utgifter er større enn budsjettert.  

Slik innleier kommunedirektør Knut Haugen den første kvartalsrapporten for kommunen for 2023.

Heile kvartalsrapporten finn du som ei eiga nettside med oversikt over ulike tema og kapittel ved å klikke på lenka under.

Gå til kvartalsrapport 1. kvartal