Landbruksfond, SMIL-midlar og Drenering/grøfting 2019

Klikk for stort bilde

Gjeld søknader om

  • Tilskot frå kommunalt landbruksfond
  • Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm
  • Tilskot til drenering/grøfting

For Landbruksfondet finn du retningslinjer og søknadsskjema på kommunen si nettside, https://www.surnadal.kommune.no/tenester/naring/landbruk/sok-om-tilskot/landbruksfond/

Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller til post@surnadal.kommune.no

For SMIL og Drenering finn du søknadsskjema og informasjon på www.landbruksdirektoratet.no.

For meir informasjon kan du kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf.  71655800. 

Søknadsfrist 15.mars