Ledig stilling: Kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommunar

Vi har ledig nyoppretta interkommunal stilling som psykolog/psykologspesialist i kommunane Rindal og Surnadal, der Rindal er vertskommune. Stillinga er lyst ut med forbehald om politisk godkjenning.

Formålet med stillinga er å styrke det psykiske helsearbeidet i kommunane og vere med på å vidareutvikle våre lavterskeltilbod innan psykisk helsearbeid. Stillinga er retta mot heile kommunane si befolkning.  Helsefremmande og forebyggande arbeid, arbeid med barn og unge, samt å styrke det tverrfaglege helsearbeidet vil bli prioritert. Stillinga er fordelt mellom dei to kommunane, med 50 prosent arbeid i hver kommune.

Søknadsfrist 30.09.2019

Sjå fullstendig utlysingstekst og søknadsinformasjon her.

Kontaktpersonar:

Grete Ranes Heggem

mob: +47 92650771

Gunn Inger Bredesen

mob: +47 48122549