Lurar du på koronavaksinering?

Foto av sprøytestikk i armen - Klikk for stort bilde canva.com

Koronavaksinering lokalt er estimert til siste halvdel av oktober. Praktisk informasjon og konkrete datoar kjem etterkvart. 

Koronavaksinering i haust

Personar over 65 år og risikogrupper er anbefalt å ta både influensa- og koronavaksine i haust. Vi kjem med nærmare informasjon om datoar og om vaksinene blir gitt samtidig eller kvar for seg. Oppstart av koronavaksinering lokalt er estimert til siste halvdel av oktober.

Personar som må ta vaksine før, bes ta kontakt med helsestasjonen for vurdering. Telefon: 71 65 58 80

Vis anbefaling frå Folkehelseinstituttet