MAT-møtet onsdag blir ikkje TV-overført

Ikkje TV-overført - Klikk for stort bilde 

Møte i hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT) onsdag, 31.08.22 blir ikkje TV-overført. Dette skuldast tekniske begrensningar. Møtet foregår nede i kommunestyresalen på Surnadal kommunehus frå kl. 09.00 - 15.30.