Norskundervisning hausten 2018 - Vaksenopplæringa

Surnadal vaksenopplæring ønskjer velkommen til norskundervisning hausten 2018 

Kveldskurs for innvandrarar utan rett og plikt (mellom anna arbeidsinnvandrarar omfatta av EØS-regelverket):

Antal kurstimar: 60t

Pris: Kr. 4550,- + bøker

Påmelding til Olav Bergheim på mobil 482 96 315 (dag) og 936 25 533 (kveld) eller Renate Reppen 993 07 680 (dag) innan 23.08.2018

Grunnleggande kurs

 Undervisningstid: Torsdagar kl. 17.00-20.15.

Start 30. august.

Undervisningsstad: Landbrukshuset på Skei

Oppstart av kurset avheng av mange nok påmeldingar.