Ønskjer du å TA TAK?

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med rusmiddelavhengigheit og/eller si psykiske helse.

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

  • Meistring og verdigheit
  • Tvang og rettigheiter
  • Behanding
  • Pårørandeorganisasjonar
  • Søsken og andre barn i familien
  • Familieperspektivet

Innleiare er fagpersonar frå kommunen, Spesialhelsetenesta, NKS veiledingssenter og pårørande. 

Kurset vert halde på Sommarotunet aktivitetshus kl.18.00 – 20.30 med oppstart 23.april 2019.

Påmelding innan 12.april.

For informasjon eller påmelding, ta kontakt med:

Linda Margareth Øye

Epost: linda.margareth.oye@surnadal.kommune.no

Tlf. 47683407

Gunn Bredesen

E-post: gunn.bredesen@surnadal.kommune.no

Tlf. 48122549

Arrangør: Surnadal kommune i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus)