Ønskjer du å TA TAK?

   Ta Tak er eit kurs for deg som er berørt til nokon som slit med rusmiddelavhengigheit og/eller si psykiske helse. Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

  • Meistring og verdigheit
  • Tvang og rettigheiter
  • Behandling
  • Pårørandeorganisasjonar
  • Familieperspektivet, Søsken og andre barn i familien
  • Avslutningskveld: Innlegg, diskusjon og oppsummering

Innleiare er fagpersonar frå kommunen, Spesialhelsetenesta, NKS veiledingssenter og pårørande  

Kurset vert halde på Sommarotunet aktivitetshus kl.18.00 – 20.30 med oppstart 27.10.21

For informasjon eller påmelding, ta kontakt med:

Arrangør: Surnadal og Rindal kommune i samarbeid med Lærings -og mestringssenteret, Kompetansesenter Rus-Midt-Norge (KORUS)