Oppsummering badevasskvalitet 2022

Her er resultata av prøvetaking av badeplassar i kommunen.  Ein kan sjå at verdiane er noko høgare enn vanleg. Dette er ganske sikkert på grunn av alt regnet som har vaska naturen den siste tida.  Vi håpar at badeveret kjem snart att og at sola slepp til med strålane sine. 

Vasskvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i frå innhaldet av tarmbakteriar (termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakteriar som er teikn på avføring fra mennesker eller pattedyr. I dei europeiske normene (2006)  blir den bakteriologiske vasskvaliteten vurdert  og delt i tre tilstandsklasser:  

Utmerket 

God 

Dårleg 

<250 TKB pr. 100 ml. 

250-500 TKB per 100 ml 

> 500 TKB per 100 ml 

<100 IE pr. 100 ml. 

100-200 IE per 100 ml 

> 200 IE per 100 ml 

(Det er ulike grenseverdiar for ferskvatn og sjøvatn. Her er alt vurdert etter grenseverdiane som er for sjøvatn. Den er også strengare enn for ferskvatn.) 

Dato 

21./22. juni 

11. /12. juli 

 

Bakterier 

TKB 

IE 

TKB 

IE 

TKB 

IE 

Badeplass 

 

 

 

 

 

 

Kalkstranda 

55 

20 

 

 

Søysetøran 

<5 

10 

30 

10 

 

 

Svissholmen 

10 

10 

65 

<5 

 

 

Todalen småbåthavn 

15 

<5 

35 

120 

 

 

Mjølksanden 

<5 

90 

15 

 

 

Einholmen 

10 

160 

30 

 

 

Syltøran 

45 

15 

60 

55 

 

 

 

Prøvane er teke ut av Miljøretta helsevern og analysert av NemkoNorlab i Surnadal.