Oversikt over kurs og gruppetilbod i 2019 for pårørande og pasientar med ulike diagnosar - Helse Møre og Romsdal

Klikk for stort bilde Lærings- og meistringssenteret (LMS) Helse Møre og Romsdal tilbyr eit stort mangfald av kurs og grupper for pasientar og pårørande med ulike diagnoser og utfordringar.

Lærings- og meistringssenteret har utarbeidd ei aktivitetsplan med oversikt over dei ulike tilboda med kontaktinformasjon for våren 2019 som du kan laste ned i lenka under.