Prosjektstøtte til kulturtiltak

Bilde av Surnadal kulturhus. - Klikk for stort bilde

Surnadal kommune gir prosjektstøtte til kulturtiltak. Dette er altså ikkje støtte til det ein reknar som vanlege driftstiltak (lag får t.d. støtte til vanleg drift gjennom «kulturmidlane»), men til enkeltprosjekt som er avgrensa i tid.

Det blir ei slik tildeling to gonger i året og søknadsfristen for første tildeling er 15. mars.

Skjema for søknad