Reguleringsplan for Moavegen 21 - offentleg ettersyn

Illustrasjon Moavegen 21 - Klikk for stort bilde

Hovudutval for Miljø, Areal og teknikk vedtok i møte 15.03.2023, sak 10/23 å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsplana er å tilrettelegge for leiligheter. Plankart, planomtale og planbestemmelsar, samt saksutskrift frå hovedutval for Miljø, Areal og Teknikk er tilgjengeleg i dokumentlista under.

Merknader til reguleringsplana kan sendast på epost til post@surnadal.kommune.no eller som brev til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal. Merk sendinga PLAN-20/00261.

Frist for merknader er sett til 16. juni. 2023.

Dersom du har spørsmål til saka, ta kontakt med saksbehandler Håvard Stensønes på havard.stensones@surnadal.kommune.no eller på telefon 979 78 216

20200009 Plankart (PDF, 525 kB)
20200009 Planbeskrivelse (PDF, 11 MB)
20200009 Planbestemmelser off ett (PDF, 182 kB)
20200009 Saksutskrift utleggingsvedtak MAT 15032023 (PDF, 4 MB)